Bölümlerimiz /

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Genel Tanıtım

Yaşam Hastaneleri Sağlık Grubu Anesteziyoloji Klinikleri tüm hastanelerimizde  hasta bakım ve tedavi hizmeti dâhilinde birçok tanısal ve cerrahi girişim öncesi ve sonrası hizmet vermektedir. Anestezi uygulamaları, konusunda deneyimli anestezi uzmanları tarafından girişim öncesi tıbbi değerlendirme ile girişim esnasında ve sonrasında ağrı tedavisi ve tüm yaşamsal fonksiyonların takibini içerir. Tanısal veya tedavi edici girişimlerde analjezi ve sedasyon, günübirlik cerrahi anestezisi, ağrısız doğum, bebekler ve çocuklarda anestezi, tüm cerrahi branşlarda anestezi uygulamalarını da kapsar. Ekibimiz; kalp cerrahisi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, kadın doğum, ortopedi, göğüs cerrahisi, damar cerrahisi, kulak-burun-boğaz, üroloji ve göz gibi tüm bölümlerde gerekli anestezi uygulamalarını dünya standartlarında yapmaktadır.

Anestezi uygulamaları 6 yıllık tıp eğitimi üzerine Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı eğitimi almış olan uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilir. Anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını yapmak üzere eğitilmiş olan anestezi teknikerleri de anestezi ekibinin çok önemli bir parçasıdır. Anestezi uzmanları ameliyat öncesi yapılan tetkikler ve muayene sonucunda cerrah tarafından yönlendirilen hastanın genel durumunu ve yapılacak ameliyatın özelliğini de göz önünde bulundurarak hastaya ne tür anestezi verileceğine karar verir ve uygular. Hastanın ameliyat sırasında ağrı duymasını engellemek için kullanılan ilaçlar, anestezi ve reanimasyon uzmanı tarafından belirlenerek uygulanır. Anestezinin insan vücudu üzerindeki bazı olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hastanın ameliyattan sonra hayati işlevleri etkilenmeden uyanmasını sağlamak da yine anestezi hekiminin en önemli sorumluluğudur. Ülkemizde ve dünyada giderek önemi artan ve hayati fonksiyonları tehlike altında olan hastaların izlem ve tedavilerinin yapıldığı Yoğun Bakım servislerinde de Anestezi Uzmanlarımız görev yapmaktadır. Ülkemizde 1970'lerden itibaren Prof. Dr. Sadi Sun, Prof. Dr. Cemalettin Öner ve diğer hocalarımızın katkıları ile Yoğun bakım servislerinin temeli atılmış olup bu ünitelerin sorumluluğu Anestezi uzmanlarındadır. Hastanemizde 26 yetişkin genel yoğun bakım yatağı, 2 negatif basınçlı olmak üzere 6 adet izolasyon odası mevcuttur. Öte yandan branşa özel olarak 7 Koroner Yoğun bakım, 6 kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım, 7 çocuk yoğun bakım ve 23 yenidoğan yoğun bakım yatak kapasitesi mevcuttur.

Anestezi Çeşitleri

Uygulanacak müdahalenin türüne ve uzunluğuna bağlı olarak anestezi uzmanı; genel, bölgesel, lokal anestezi ve sedasyon uygulamaları arasından seçim yapar, uygun gördüğü anestezi işlemlerini güvenli bir şekilde hastaya uygular.

1) Genel Anestezi:

Ameliyathaneye alınan hastanın öncelikle damar yolu açılır. Ardından kalp, solunum ve tansiyon gibi hayati fonksiyonları izlemek için hasta monitörize edilir. Bu hazırlıklar sonrasında genel anestezi için, sadece anestezi uzmanının yetkisindeki özel ilaçlar, takılan serum yoluyla hastaya uygulanır. Solunum yolu devamlılığı ve güvenliği için nefes borusuna özel bir tüp yerleştirilir. Güvenli anestezi derinliği sağlandıktan sonra anestezi uzmanının izniyle ameliyata başlanabilir. Anestezinin devamlılığı, solunum yolu ve damardan verilen ilaçların beraberce yada ayrı ayrı uygulanmalarıyla sağlanır. Ameliyat esnasında anestezi altındaki hastanın solunum, böbrek ve beyin fonksiyonları, kan düzeyi, ateşi ve idrar miktarı gibi pek çok parametre sürekli takip edilir. Ameliyat bitimini takiben kullanılan anestezi ilaçları sonlandırılarak anestezi uzmanı gözetiminde hasta uyandırılır ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir.

2) Rejyonel (Bölgesel) Anestezi:

Vücudun belden aşağısını, kol ya da bacak gibi belli bir bölgesini uyuşturma işlemleri bölgesel anestezi uygulamaları kapsamındadır. Bu yöntemle hastanın bilinci açık iken işlem yapılır. Hasta ameliyat bölgesindeki fiziksel temasları hisseder fakat acı hissetmez. Spinal anestezi, epidural anestezi ya da ikisinin birden uygulandığı kombine spinal-epidural enestezi olmak üzere üç şekil rejyonel anestezi tekniği vardır. Ayrıca sadece belli bir uzuvun uyuşturulduğu periferik sinir blokları ve RİVA uygulamaları da rejyonel anestezi kapsamına girer. Hastanın istememesi durumunda, kanama pıhtılaşma sisteminde sorun olan hastalarda, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda, uygulama bölgesinde enfeksiyon olan hastalarda bölgesel anestezi uygulanmaz.

3) Lokal Anestezi:

Sınırlı bölgelerdeki küçük cerrahi işlemler için uygulanır. (Abse boşaltılması, Yağ bezesi çıkartılması, dermatolojik girişimler, küçük benlerin alınması vs.) 

Hastanelerimiz

Antalya Yaşam Hastanesi
Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
Opera Yaşam Hastanesi
Alanya Yaşam Hastanesi
Kemer Yaşam Hastanesi
Manavgat Yaşam Hastanesi

Hekimlerimiz


Uzm. Dr. Ümit FİDANÇİÇEK
Uzm. Dr. Ümit FİDANÇİÇEK Anesteziyoloji ve Reanimasyon Opera Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Gülay Gülsün DİNÇER
Uzm. Dr. Gülay Gülsün DİNÇER Anesteziyoloji ve Reanimasyon Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Mehtap BİLİK
Uzm. Dr. Mehtap BİLİK Anesteziyoloji ve Reanimasyon Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Mehmet Abdurrahman AKDOĞAN
Uzm. Dr. Mehmet Abdurrahman AKDOĞAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Gurban ILDAROV
Uzm. Dr. Gurban ILDAROV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Nedim ÖZKAN
Uzm. Dr. Nedim ÖZKAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Cengiz DENİZER
Uzm. Dr. Cengiz DENİZER Tıbbi Hizmetler Direktörü Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Tolga BARUT
Uzm. Dr. Tolga BARUT Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Umut YAŞAR
Uzm. Dr. Umut YAŞAR Anesteziyoloji ve Reanimasyon Manavgat Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Zübeyde Ateşoğlu YARDIMCI
Uzm. Dr. Zübeyde Ateşoğlu YARDIMCI Anesteziyoloji ve Reanimasyon Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Süleyman AKAY
Uzm. Dr. Süleyman AKAY Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Valeh Mammadli
Uzm. Dr. Valeh Mammadli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Kenan GÜLBAYRAK
Uzm. Dr. Kenan GÜLBAYRAK Anesteziyoloji ve Reanimasyon Opera Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Başak GÜLEL
Uzm. Dr. Başak GÜLEL Anesteziyoloji ve Reanimasyon Manavgat Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Humay ALİMARDANLI
Uzm. Dr. Humay ALİMARDANLI Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Hülya Kırca
Uzm. Dr. Hülya Kırca Anesteziyoloji ve Reanimasyon Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al

Makaleler

Whatsapp Destek