Kurumsal /

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

HASTA HAKLARI

 1. Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate içinde hasta ve alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

 1. Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

 1. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık  hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin hatırlatmak ve diğer sağlık çalışanlannın kimliklerini, görev ve unvanlannı öğrenmeye seçme  isteriz; ve değiştirmeye hakkı vardır.

 1. Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda hertürlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

 1. Reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

 1. Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

 1. Dini vecibeleri yerine getirebilme:

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

 1. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

 1. Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi  halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

 1. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

 1. Genel Sorumluluklar
 1. Sosyal Güvenlik Durumu
 1. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
 1. Hastane Kurallarına Uyma
 1. Tedavisi İle İlgli Önerilere Uyma
 1. Görüş ve Öneri Bildirimi
Whatsapp Destek