Gizlilik ve KVKK /

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR:

    1. Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve hakim/bağlı şirketleri

Antalya Yaşam Hastanesi: Şirinyalı Mah. 1487 Sk. No:4 Muratpaşa/Antalya,

Opera Yaşam Hastanesi: Cumhuriyet Mah. 629 Sok. No:16 Muratpaşa/ANTALYA,

Alanya Yaşam Hastanesi: Şekerhane Mah. Refik Bakalım Sok. No:3 Alanya/ANTALYA,

Manavgat Yaşam Hastanesi: Hasan Fehmi Boztepe Caddesi no:176 Manavgat/ANTALYA,

Kemer Yaşam Hastanesi: Merkez Mah. Lise Cad. No:26 Kemer/ANTALYA,

Asv Yaşam Hastanesi: Gebizli Mah.1116 Sok. No:4 Muratpaşa/ANTALYA,

adresinde faaliyet göstermekte olup bundan sonra “YAŞAM” olarak anılacaktır.

1.2.    ............................................................................:………………. adresinde faaliyet göstermekte olup (Bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır), aşağıdaki hüküm ve esaslar dahilinde işbu sözleşmeyi kabul etmişlerdir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); yukarıda belirtilen taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

1.3.    Satıcı Bilgileri:

Ünvanı

:

Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Adresi

:

 

Mersis

:

 

Telefon

:

 

Fax

:

 

Satıcı E-posta

:

 

1.5.    Alıcı Bilgileri:

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Teslimat Adresi

:

 

Telefon

:

 

Faks

:

 

E-posta/Kullanıcı Adı

:

 

1.6.    Fatura Bilgileri:

Adı/Soyadı/Ticari Unvanı

:

 

Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası

:

 

Adres

:

 

Telefon

:

 

Faks

:

 

E-posta/Kullanıcı Adı

:

 

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI:

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI'nın, YAŞAMA’a ait adlı internet sitesinde “https://www.yasamhastaneleri.com/extra”, ürün/hizmet satışa sunan YAŞAMA ait ürün/hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3: TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Bakan

:

Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık

:

Ticaret Bakanlığı’nı,

Hizmet/Ürün

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen tüketici işleminin konusu,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Platform/İnternet Sİtesi

:

YAŞAM’a ait https://www.yasamhastaneleri.com/extra”, adlı internet sitesini,

Satıcı

:

Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

Sipariş Veren

:

Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Sözleşme

:

YAŞAM ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

Taraflar

:

YAŞAM ve ALICI’yı,

Ürün veya Ürünler

:

Alışverişe konu olan pasta, çikolata, kolonya vb. gibi internet sitesinde satışan çıkan malları ifade eder.

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

 

 

 

MADDE 4: SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

4.1.      Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, gramajı, adedi) YAŞAM’a ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

4.2.      Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu ürün veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

…………………………………….

 

….. TL

…. TL

Hizmet Bedeli

-

…. TL

….. TL

 

 

Toplam

…… TL

 

Teslimat Adresi

:

 

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Satıcının Telefonu

:

 

Fatura Adresi

:

 

Sipariş Tarihi

:

 

Teslim Şekli

:

 

MADDE 5: MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

5.1.    Sözleşme YAŞAM tarafından elektronik ortamda siparişi onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI’nın YAŞAM’dan satın almış olduğu ürünün satıcının teslimini talep ettiği müşteriye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

5.2.    Ürün, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 6: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimatı; YAŞAM’ın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. YAŞAM, sipariş konusu ürünün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünü, ALICI tarafından ürünün sipariş edilmesinden itibaren 1 (bir) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, YAŞAM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürünün YAŞAM tarafından teslimata çıkartılmasından sonra ve fakat ALICININ teslimini istediği müşteri tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde ürünün teslim bedelinden ALICI sorumludur.

MADDE 7: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1.      Alıcı, web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak YAŞAM tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2.      Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan YAŞAM’ın iletişim bilgilerine ve/veya web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

7.3.      Alıcı, işbu sözleşmeyi ve ön Bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce YAŞAM tarafından alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

7.4.      Alıcı'nın ve/veya alıcının teslimatını istediği müşterinin, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene/kontrol etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış, dağılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü YAŞAM’dan teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı ve/veya müşteri tarafından YAŞAM’ın görevlisinden teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

7.5.      Teslimden sonra ürünün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya ve/veya müşteriye aittir.

MADDE 8: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1.      YAŞAM, sözleşme konusu ürünün Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak Alıcı'ya veya alıcının göndermiş olduğu müşteriye teslim edilmesinden sorumludur.

8.2.      YAŞAM, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

8.3.      Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden YAŞAM sorumlu tutulamaz.

MADDE 9: CAYMA HAKKI

9.1.      ALICI hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 15 (on beş) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir.

a) Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

9.2.      ALICI, cayma hakkı kullanım bildirimini websitesi üzerinden YAŞAM’a ulaştırır. YAŞAM, ALICI’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür.

9.3.      Söz konusu ürün bedeli ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

9.4.      ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

9.5.      Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

MADDE 10: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

10.1.    ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve YAŞAM’ın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken yiyecek içecek tedarikine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 11: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR

 

11.1.    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ve alıcının teslimatını istediği müşteriye ait ad, soyad, e-posta adresi, otel oda numarası, T.C. Kimlik numarası, mali veriler vb. bilgiler;

11.2.    ALICI tarafından websitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, YAŞAM tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

11.3.    Platform’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden YAŞAM sorumlu değildir.

MADDE 12: YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin yorumunda ve bu sözleşmede yer alan hükümlere ilişkin ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda, Antalya Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili ve görevli olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler

MADDE 13: YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret işbu sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 


[1] Özel Yaşam Hastanesinin güncel adres ve iletişim bilgileri www.yasamhastaneleri.com adresinde yer almaktadır. Özel Yaşam Hastanesi ile yapılacak yazışmalarda veya herhangi bir nedenle Özel Yaşam Hastanesinin güncel adres bilgisine erişilmesi ihtiyacı olduğunda, belirtilen internet sitesindeki iletişim adresi esas alınır.

Whatsapp Destek