Sağlık Kütüphanesi / Yumurta Dondurma
Yumurta Dondurma
Bu makaleyi sesli dinleyin

Yumurta Dondurma

İlerleyen yaşla birlikte over rezervinin azalması kadınlarda doğurganlığı kısıtlayan en önemli faktördür. Yumurta dondurma yöntemi ile yumurtalarını ileride kullanmak amacıyla saklayan kadınlar, daha ileri bir yaşta, doğal yol ile doğurganlığın çok düştüğü yıllarda bile çocuk sahibi olma şansına ulaşabilmektedir. Daha önceden deneysel kabul edilen bu yöntem, dondurma/çözme işlemlerinde başarının yükselmesi ile birlikte doğurganlığın korunmasında kabul görmüş bir yöntem haline gelmiştir.

Yumurta dondurma kimlere yapılabilir?

Ülkemizde yumurta dondurma işleminin koşulları yönetmelikle belirlenmiştir. Buna göre; yumurtalıklara zarar verebilecek kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavileri alacak kadınlar, yumurtalıklarda rezerv kaybına sebep olabilecek ameliyatlar öncesinde ve ailesinde erken menopoz öyküsü olan, düşük over rezervi olan kadınlar yumurta dondurma işlemini yaptırabilirler. İşlem öncesi bir sağlık kurulu raporu ile bu durumların tespiti ve onayı gerekmektedir.

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır, tedavi süresi ne kadardır?

Hastanın yaşı, yumurtalık rezervi ve kilosu gibi faktörler dikkatle değerlendirilerek, seçilen ilaçlar uygun dozda verilerek, yaklaşık 10-12 gün süre ile yumurtalıklar uyarılarak mümkün olduğunca çok yumurta büyütülmeye çalışılır. Daha sonra anestezi altında yumurta toplama işlemi yapılır ve toplanan yumurtalar vitrifikasyon (hızlı dondurma) yöntemi ile dondurulur. Bazen yeterli yumurta sayısına ulaşabilmek için bu işlemi bir kaç defa yapmak gerekebilir. Bazı kanser hastalarında hormon düzeylerini fazla yükseltmemek için özel tedavi protokolleri tercih edilebilir.

Dondurma işlemi hücreye zarar vermez, yalnızca hücre içi metabolik olaylar ve moleküler aktiviteler geçici olarak durdurulur. Bu şekilde sıvı nitrojen içerisinde bekletilen yumurtalar yıllarca saklanabilir. Günümüzde dondurma-çözme sonrası sonrası yumurta hücrelerinde canlılık %90 civarındadır.

Yumurtalarımızı ne kadar süre ile saklayabiliriz?

Dondurulan yumurtaların saklama süresi 1 yıldır ancak kişiler dilekçe vererek bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilir. Beş yıldan uzun sürelerde Sağlık Bakanlığının onayı gerekmektedir. Yine yumurtalarını saklamaktan vazgeçen kişilerin de sebebini bildiren bir dilekçe ile başvurusunu takiben Sağlık Bakanlığına bildirimi yapılarak yumurta hücrelerinin imhası yoluna gidilir.

Yumurta dondurma yöntemi ile elde edilen gebeliklerin sonuçları

Bu yöntemle saklanan yumurtalardan elde edilen gebelikler ile taze tedavi sikluslarından elde edilen gebeliklerde doğum süreci ve bebeğin sağlığı açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Ayrıca dondurulmuş oositlerden elde edilen embriyolara da tekrar dondurma-çözme işlemi yapılmasının bir sakıncası yoktur.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
?>
Whatsapp Destek