Sağlık Kütüphanesi / Kolon Kanseri
Kolon Kanseri
Bu makaleyi sesli dinleyin

KOLON KANSERİ

Kalın bağırsak beslenmenin son bölümünün gerçekleştiği ve posaların dışa atıldığı organdır. Son 20-25 cm’lik bölüme rektum denir ve bu bölüm depo görevi görür. Tüm bu bağırsak kanalı kanserlerine kolorektal kanserler denilmektedir. Kolorektal kanserler erkeklerde ve kadınlarda sıklık farkı gözetmez ve en sık görülen 3. kanserdir. Kolorektal kanser erken evrede yüksek oranda tedavi edilebilir.

KOLOREKTAL KANSER TARAMASINDA ULUSAL STANDARTLAR

Taramaya 50-70 yaş arası erkeler ve kadınlar alınmalıdır.

 • Dışkıda Gizli Kan Testi

Her 2 yılda bir

 • Kolonoskopi

Her 10 yılda bir

RİSK FAKTÖRLERİ

 • 45 yaşın üzerinde olmak
 • Alkol ve sigara kullanmak
 • İşlenmiş gıda ve fazla kırmızı et tüketmek
 • Genetik risk faktörlerine sahip olmak
 • Ailede kolon kanseri olması
 • Tip 2 diyabet hastalığı
 • Obezite
 • Kolonda polip olması

            Çok Yüksek Risk Grubu

 • Ailesinde birden çok kolorektal kanser veya polip görülenler
 • Daha önce adenomatöz polip veya kolorektal kanser tanısı alanlar
 • İnflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar (Crohn ve Ülseratif Kolit)
 • Familyal Adenomatöz Polipozis (FAP) veya Herediter Non-Poliposis Kolorektal Kanser (Lynch Sendromu) gibi genetik geçişli kolorektal kanser hastalıklarının ailede görülmesi

            Bu gruptaki kişiler daha erken yaşlarda tarama testlerine başlamalı ve daha sık taramalara girmelidir.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

 • Dışkılama alışkanlığı değişikliği
 • Ağrılı dışkılama
 • Dışkının incelmesi
 • Kabızlık
 • Dışkı renginde değişiklik
 • Kabızlık sonrası ishal
 • İstemsiz kilo kaybı
 • Gaz sancısı, kramp, karın ağrısı
 • Kansızlık (Anemi)
 • Dışkıda kan görülmesi ya da dışkılamadan sonra kanama

KOLON KANSERİ ERKEN TANI VE KORUNMA

Kolorektal kanser tedavi edilebilir ve erken tanı alabilen bir kanserdir. 50 yaş ve üzeri insanlarda yılda bir gaitada gizli kan tahlili yapılarak ve kolonoskopi ile kanserin erken tanısı sağlanabilmektedir.

Kolorektal kanser tanısının temelini; kolonoskopik incelemede elde edilen biyopsi parçasının patolojik incelemesi oluşturur.

KOLONOSKOPİ

Kolonoskopi, anorektal yol ile kalın bağırsağın incelendiği endoskopik bir uygulamadır. Kolonoskopide, ince bağırsağın son 10-15 santimetresi dahil tüm kalın bağırsak kanalı ve rektum incelenmelidir.

Kolonoskopi işlemi esnasında gerekirse kalın bağırsaktaki polipler alınabilir ya da laboratuvarda incelenmesi için poliplerden ya da kitlelerden doku örneği alınabilir.

İyi bir kolonoskopi incelenmesi için barsağın tam boşaltılması, hiç dışkı kalmayacak şekilde doktorunuzun önerileriyle iyi bir hazırlık yapılması gerekmektedir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
?>