Görevimiz & Hedefimiz

Görevimiz & Hedefimiz

 

Görevimiz

Tıbbın en temel doğrusu olan, önce zarar vermemek ilkesiyle, etik değerlerden ödün vermeden, insanımızın mutluluğuna hizmet edecek, nitelikli, güvenilir ve bilimsel bir sağlık hizmetini sunmaktır. Bu doğrultuda Hasta haklarını gözeterek, tüm ihtiyaç, istek ve beklentileri karşılayan, güvenilir, kesintisiz, ve yüksek hizmet kalitesi ile hastalarımızı birinci derece yakınlarımız gibi görerek, 365 gün / 24 saat, bize ihtiyacı olanların sağlık sorunlarını son tıbbi teknolojiler kullanarak en hızlı  şekilde gidermektir.

Hedefimiz

Sağlık hizmetlerinde üstlendiğimiz görevimizi, toplam kalite ilkelerine uygun, en gelişmiş tıp standartlarında, güvenilirliği ve saygınlığı ile sürekliliği sağlanmış, kurumsal kimliği ile çalışanları bütünleşmiş bir şekilde, uluslararası düzeyde, İstanbul ve  İzmir’de 150 yatak üstü hastaneler açmak, sonrasında ameliyat bekleme süreleri uzun olan AB ülkelerinde 100 yatak üstü hastaneleri grup bünyesine katarak  saygın ve referans hastanesi olarak sürdürmektir.